Thông cáo báo chí

Các điều khoản thỏa thuận.

=> Đối với trang mạng tương tác trực tuyến bidibook Hiện tại phiên bản này là phiên bản thử nghiệm(beta)  được chính thức cung cấp dịch vụ miễn phí từ ngày 1/11/2020 Tuy là chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng miễn phí nhưng chúng tôi cũng phải có một số quy định cần thiết để chúng tôi cần hoàn thiện hơn, bidibook chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian, không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào do 2 bên mua bán thóa thuận với nhau.

=> Đối với người đưa yêu cầu, người cần mua, người cần dịch vụ, cần đưa yêu một cách trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, luật quốc tế,  về việc đưa thông tin yêu cầu của mình lên trang mạng tương tác trực tuyến bidibook.

=> Đối với người cung cấp, người bán, Người cung cấp dịch vụ. 

Cung cấp dịch vụ đúng, đủ, và đảm bảo chất lượng dịch vụ, trung thực và chịu trách nhiệm với chính những sản phẩm và dịch vụ của mình đưa ra, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và Luật quốc tế với những thỏa thuận với người mua.  

 

Thay mặt Mạng tương tác trực tuyến Bidibook Chân thành cảm ơn. 

( Thạch Bình Định )

< Lùi Đến >

Tin tức khác