Tại sao phải dùng thêm bidibook

Tại sao phải dùng thêm bidibook 

Có 3 sự cộng thêm mà khách hàng có được khi sài thêm thư viện đá hoa cương bidibook 

+++++

Thứ nhất Thêm một kênh để bán hàng tự động tự động nhận khách hàng ngoài những kênh mà khách hàng. 

khi bạn quảng cáo hình ảnh của bạn trên bidibook khách hàng sẽ ocder trực tiếp trên bidibook và bạn sẽ nhận được đơn hàng qua email khi bạn đăng ký trên bidibook

+++++

Thứ 2 Tạo một bộ sưu tập chống trôi. tức là hình ảnh của bạn sẽ tạo được một bộ sưu tập có thể gừi cho khách hàng bằng một đường linke mà không cần phải lưu giữ hay cất giữ ở đâu đó, bidibook sẽ lưu trữ giúp bạn. 

+++++

Thứ 3 Quảng cáo thêm trang web của bạn một cách ngẫu nhiên

trong hình ảnh của bạn đăng lên bidibook khi mà hình ảnh của bạn đẹp khách hàng sẽ nhấn vào đường linke để về trang web hoặc trang của bạn. 

+++++

Nếu bạn chưa làm được trang web riêng thì hãy học ở đất mạng chấm cơm, miển phí, với chi phí bạn chỉ cần mua một tên miền, bạn đã có một web site vệ tinh cho riêng mình.  

+++++

http://www.datmang.com/tu-lam-web-don-gian-voi-email-gmail

  

< Lùi Đến >

Tin tức khác