PHẦN MỀM DÙNG TRONG THIẾT KẾ AUTOCAD, 3DMAX, PHOTOSHOPE, ILLUSTRATOR, COREL,

các phần mềm thiết kế đồ họa 

Phần mềm, autocad, 3dmax, photoshope, corel.revit, schetchup
 
Photoshope cc 2018 ( bản 64 bit)
 
 
Photoshope cc 2018 ( bản 86 bit)
 
 
animate cc 2018 bản 64bit
 
 
autocad 2019  64 bit 
 
 
 
 
autocad 2019  86 bit 
 
 
 
 
illustrator 2018 bản 32bit 
 
 
premiere 2018 bản 64 bit 
 
 
 
schetck up 
 
 
corel x4 
 
 
bản photoshope portable
 
 
linke dự phòng 
 
 
 
3dmax 2009 
 
 
 
 
3dmax 2019 
 
 
 
autocad 2007
 
 
 
corel x8
 
 
 
revit 2018 
 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác