Hướng dẫn tạo bộ sưu tập của bạn trên bidibook

Hướng dẫn tạo bộ sưu tập của bạn trên bidibook 

Đăng bộ sưu tập hay có thể gọi là biên tập sản phẩm của bạn trên bidibook để nhận được khách hàng một cách tự động . 

Vào linke : hướng dẫn: https://bidibook.com//tin-tuc/huong-dan-bien-tap-hinh-anh-tren-bidibook--259.html

Bước 1 của biên tập hình ảnh , để tạo bộ sưu tập. 

Bước 2. 

Các lưu ý khi biên tập hình ảnh để tạo bộ sưu tập cho riêng bạn. 

Tên alt = Là tên bạn phài đặt cụ thể ví dụ là đá bó vìa bình định , hoặc là da bo via binh dinh 

Tên bài viết vì dụ: Đá bó vỉa bình định, da bo via binh dinh 

Chọn danh mục: Chọn danh mà bạn kinh doanh. 

Từ khóa: là chọn một từ có liên quan đến sản phẩm của bạn. 

Khi bạn lưu hình ảnh bạn phải đặt tên hình cụ thể và có dấu "-" Ví dụ tên hình ảnh phải phải đặt tên là da-bo-via-binh-dinh 

chứ không nên để đại là 1 , 2 , 3 , hay là hkhdah, như vậy là không hợp lý. 

 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác