Hướng dẫn biên tập hình ảnh trên bidibook

Hướng dẫn biên tập hình ảnh trên bidibook 

bước 1 

bước 2 

bước 3 

Bước 4 

Các lưu ý khi bạn muốn đăng lên trên trang bidibook hiệu quả. 

1. đặt tên hình ảnh ví dụ đá bó vỉa thì các bạn phải đặt tên hình ảnh là đá bó vỉa, chứ không nên không có tên hoặc tên là 11111, 2222 là không hợp lý, khách hàng sẽ không kiếm có bạn. 

2. tên thẻ alt cũng vậy hình ảnh phải có tên rõ ràng ví dụ là : đá tìm hoa cà làm cầu thang đẹp  

< Lùi Đến >

Tin tức khác