Chèn linke web site của bạn kèm hình ảnh trên bidibook

Chèn linke web site của bạn kèm hình ảnh trên bidibook 

Bước 1:  bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn

 

Bước 2: Phía bên dưới có phần đường dẫn trang web của bạn. bạn chèn vào là xong. 

 

 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác