Cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu trên bidibook

Cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu trên bidibook 

Để lấy lại mật khẩu bạn cần có một địa chỉ email . nếu bạn chưa cập nhật địa chỉ email bạn làm theo bước sau. 

Bước 2 của lấy lại mật khẩu. 

Nhập email mà bạn đăng ký tại 

Nếu bạn chưa cập nhật email, bạn phải nhấn vào cập nhật email.

(Lưu ý là bạn chỉ được nhận lại mật khẩu khi bạn đã cập nhật email)

Bước tiếp theo là bạn vào email để nhấn vào linke quên mật khẩu và cập nhật mật khẩu cho tài khoản của bạ. 

vào email bạn vừa nhập mật khẩu để cập nhật lại mật khẩu của bạn

< Lùi Đến >

Tin tức khác