Bidigem Làm gì ?

Bidigem làm gì ? 

1. Nhận thông tin nguời mua hàng và chuyển cho nguời bán một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

2. Không ai chăm sóc nguời mua thì bidigem chăm sóc cho nguời mua.

3. Tạo cổng thông tin bán hàng hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

< Lùi Đến >

Tin tức khác