Thư viện đá hoa cương Đá hoa cương & các loại đá trên thế giới

Thư viện đá hoa cương & các loại đá trên thế giới 

Dẫn nhập.

Sau khi bán lại thành công dự án thợ đánh xô, chuyên trang về thợ ( đạt giải thưởng trong top 100, năm 2016), và bán lại 2 blog trong ngành đá bó vỉa, dự án đá bó vỉa( đã bán lại cho một công ty đá), Hiện nay đang phụ trách kinh doanh cho một công ty đá hoa cương. Trong khi làm việc thì mình thấy rằng nên xây dựng một thư viện ngành đá hoa cương để mọi người có thể lưu sản phẩm của mình, bán sản phẩm của mình, đưa yêu cầu, biên tập, dùng cho thiết kế, dùng cho tư vấn thi công, và các kỹ thuật có liên quan đến ngành đá, có thể thêm nhiều ứng dụng khác trên thư viện bidibook.com

Trong giai đoạn 1. mình tạm gọi là thư viện đá bình định, hay còn gọi là thư viện đá hoa cương, hay còn với mục tiêu là trở thành một thư viện đầy đủ cho ngành đá hoa cương, đá bó vỉa đá vỉa hè, các loại đá trên thế giới.

Với giai đoạn 2:  so với phiên bản 1, điều tất nhiên sẽ có những cái mới các bạn hãy chờ nhé. Và tất nhiên phương tiện truyền thông thương hiệu sẽ khác với giai đoạn 1, với hy vọng giai đoạn 1 chúng tôi sẽ huy động được vốn để trở thành thư viện trực tuyến tốt nhất, và chuyển sang giai đoạn 2.

Và tất nhiên sẽ có phiên bản 3, phiên bản 4.

Với phiên bản 1 có nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua.

Thân chào. ( Thạch Bình Định)

Sáng lập thư viện đá Bình Định. Đá hoa cương , đá sân vườn. Bidibook.com

bao gia da bo via he lat via he binh dinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác