THẠCH BÌNH ĐỊNH JSC

 THẠCH BÌNH ĐỊNH jsc

Thạch Bình Định jsc  là đơn vị hoạt động đa ngành nghề tại việt nam & các nước trong khu vực, bao gồm, sàn xuất vật liệu xây dựng chủ yếu là đá hoa cương, đá bó vỉa , đá vỉa hè, công nghệ ứng dụng, bất động sản...

< Lùi Đến >

Tin tức khác