Câu chuyện truyền thông

Câu chuyện truyền thông

Bạn đang bán xác sản phẩm hay bán linh hồn của sản phẩm câu chuyện nằm ở một câu chuyện truyền thông. 

Tại sao một số công ty lớn cần có câu chuyện truyền thông? có 2 lý do sau đây. 

Tạo dấn ấn rõ nét về cá nhân và doanh nghiệp .

Tạo nên một linh hồn của sản phẩm của doanh nghiệp ấy. 

 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác