da via he, đá vỉa hè, đá lát vỉa hè.

da via he, đá vỉa hè, đá lát vỉa hè. 

Hồi chiều mình có quảng cáo một vài hình ảnh mình có đề là đá bó vỉa, nhưng không hiểu sao lại có người không hiểu đá bó vỉa là cái gì, cũng có thể là vùng miền khác nhau, nên không hiểu đá bó vỉa là cái gì, cũng đúng thôi, nhưng đá bó vỉa hay cũng gọi là đá vỉa hè, ngoài hà nội còn gọi là đá gờ lề, hay còn gọi là đá bó vỉa hè, hay bó gờ lề, túm lại là một loại đá để tiếp giáp giữa đường và vỉa hè.  

 

 

 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác