Chương trình cày cấy, lấy lúa từ you tube.

 

 

 

 

 

- Bidigem.com đào tạo 5 ngành nghề chủ yếu trực tuyến. thực tế luôn và tất nhiên chúng tôi lấy tiền từ youtube, còn các bạn nào muốn tài trợ thì cứ tài trợ tự nhiên không cần phải ngại hi hihi 

- Chúng tôi tập trung đào tạo 5 chuyên ngành chủ yếu. 

- 1. Thiết kế đồ họa chuyên ngành Họa viên kiến trúc .

- 2. Thiết kế đồ họa chuyên ngành thiết kế in offset .

- 3. Thiết kế đồ họa chuyên ngành thiết kế in kỹ thuật số và in lụa.

- 4. Thiết kế đồ họa chuyên ngành biên tập nội dung web .

- 5. Thiết kế đồ họa chuyên ngành thiết kế thi công quảng cáo. 

---------------------------------------

Chúng ta tùy theo ngành học mà chúng tôi phân bổ và có các chia sẻ cụ thể không cần phải học nhiều, mà cũng chẳng cần phải học dư, và chúng ta chỉ cần học đủ là được. 

---------------------------------------

Thân chào. 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác