Thợ đánh xô tho danh xo

Thợ đánh xô tho danh xo 

Thông báo họp mặt cuối năm

Kênh thợ đánh xô
Thời gian: 19h00 Ngày 13/1/2020 Nhằm 19/12/2019( Âm lịch)
Địa điểm : Bê thui Sinh Đôi
Địa điểm : 437 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Kính mời anh em tới góp vui bàn tính âm mưu kiếm kèo làm cái lẫu cá kèo cho năm mới
Thư ký
“kênh truyền hình thợ đánh xô”
Thạch bình định
0938 693 102 – 0987 033 169 – 0902 485 219

< Lùi Đến >

Tin tức khác