Giải pháp cho chiến lược bán hàng tiếp theo?.

Giải pháp cho chiến lược bán hàng tiếp theo?.

Một câu hỏi mà bidigem sẽ mang đến cho khách hàng điều mà khách hàng muốn.

- Vâng chúng  tôi cung cấp một cổng thông tin để nhà cung cấp biết đuợc khách hàng mục tiêu ở đâu?

- Chúng tôi cung cấp một cổng thông tin các nhân viên vào đó bán hàng.

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác